Privacy - cashtek reparatie service

 Reparatie Service Zaanstad
CashTek
Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacy

 • We vinden het belangrijk dat je in ieder geval het volgende van ons weet:

  we verzamelen gegevens om reparatie geschiedenis bij te houden, en als we dat doen, zijn we hier altijd duidelijk over
  we zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen, en waarom we dit doen
  we wisselen geen gegevens uit aan derde partijen en gegevens worden uitsluitend intern opgeslagen.
  we respecteren dat uw gegevens aan jou toebehoren. Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen op jouw verzoek ook worden gewijzigd of verwijderd. Een dergelijk verzoek kan je schriftelijk of telefonisch bij ons indienen.
  de manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet

  Welke gegevens verzamelt CashTek van jou?

  Als je klant verzamelen we je naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW-gegevens);
  Tevens verzamelen wij de gegevens van de door u gebrachte defecte apparatuur.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu